0%

چگونه زیست بخوانیم؟

برای موفقیت در درس زیست شناسی باید اصول مطالعه این درس را بدانید تا بتوانید به درصدهای مطلوبی دست یابید. در غیر این صورت چندین دور خواندن این درس نیز کمکی به شما نخواهد کرد و در آزمون‌ها افزایش درصد و تراز را تجربه نخواهید کرد که این موضوع با گذر زمان باعث دلسردی و نا امیدی می‌شود. پس پیش از شروع حتما از تمام پیش نیازها مطلع باشید و اولین قدم را درست بردارید زیرا:

خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج!!

پخش ویدئو

پیش از مطالعه گوارش بدانید

پخش ویدئو

موقعیت اندام‌ها در بدن

پخش ویدئو

جمع بندی گیاهی دهم

پخش ویدئو

حواس شنوایی

پخش ویدئو

تولید مثل

پخش ویدئو

جهش‌های کوچک و نوترکیبی

پخش ویدئو

مروری بر ترجمه

پخش ویدئو

از ماده به انرژی

پخش ویدئو

مروری بر دستگاه گوارش

جهت مشاهده نمونه‌ تدریس‌های بیشتر می‌توانید ما را در فضای مجازی دنبال کنید.