0%

درباره ما

زیست شناسی ناسوتی

من حسین ناسوتی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیومدیکال (زیست پزشکی) دانشگاه تورین، با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموزشی سعی در تهیه کامل‌ترین مجموعه زیست شناسی کنکور داشته‌ام. همچنین در این مجموعه تمام تمرکز بر روی ارائه‌ی کامل مطالب به زبانی ساده و استفاده از برترین انیمیشن‌های آموزشی جهت تسهیل یادگیری بوده است

  • Rtorino
  • Screenshot (7)

بخشی از فعالیت‌های من

زیست شناسی، دنیایی پر از شگفتی

بخشی از مجوزهای ما :

تاییدیه از وزارت ارشاد :

برای اطلاع بر روی همین عکس در پایین سایت کلیک کنید تا از صحت نماد مطلع شوید.

نماد اعتماد فعالیت الکترونیک :

برای اطلاع بر روی همین عکس در پایین سایت کلیک کنید تا از صحت نماد مطلع شوید.

  • Rtorino
  • Screenshot (7)

درباره ما

زیست شناسی ناسوتی

من حسین ناسوتی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیومدیکال (زیست پزشکی) دانشگاه تورینو، با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموزشی سعی در تهیه کامل‌ترین مجموعه زیست شناسی کنکور داشته‌ام. همچنین در این مجموعه تمام تمرکز بر روی ارائه‌ی کامل مطالب به زبانی ساده و استفاده از برترین انیمیشن‌های آموزشی جهت تسهیل یادگیری بوده است

بخشی از فعالیت‌های من

زیست شناسی، دنیایی پر از شگفتی

بخشی از مجوزهای ما :

تاییدیه از وزارت ارشاد :

برای اطلاع بر روی همین عکس در پایین سایت کلیک کنید تا از صحت نماد مطلع شوید.

نماد اعتماد فعالیت الکترونیک :

برای اطلاع بر روی همین عکس در پایین سایت کلیک کنید تا از صحت نماد مطلع شوید.